Eğitim Kültür İlişkisi Ne Şekildedir?

EĞİTİM İLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ

Eğitim ve kültür arasında güçlü bir bağ vardır. Öncelikle, bu kavramların tanımını yaparak arada bağı daha iyi görelim. Eğitim, öğretici niteliğinde olan bireylerin beklentilerine uygun olarak öğrenici rolündeki bireylerde meydana getirilmek istenen davranış değişiklerinin tümüne verilen addır. Kültür ise, toplumda var olan maddi ve manevi değerlerin toplamıdır. Peki, eğitim kültür ilişkisi ne şekildedir?

 Kültürün Taşıcısı Eğitim

Eğitim Kültür İlişkisi Ne Şekildedir?Ders kitaplarını incelediğimizde sekizinci sınıf düzeyinde “Misafirliklerimiz” metni ile karşılaşır, burada, Türk kültüründe önemli bir yeri olan bu kavramın detaylı anlatımına tanık oluruz. Yine, beşinci sınıf düzeyindeki ders kitaplarında, Kayseri iliyle özdeşleşmiş, meşhur soğanlı bebeklerini anlatan “Soğanlı Bebekleri” metnini görürüz. Bunlara benzer çok sayıdaki kültürel konuyu eğitim çatısı altındaki kitaplarda örnek metinler olarak görmek mümkündür. İnformal eğitimin yaygın olduğu yerlerde de, kültürel değerler formal eğitime benzer şekilde nesilden nesile aktarılmaktadır diyebiliriz.

Bu örnekler bize kültürel değerlerin taşıyıcısı rolünü üstlenen eğitimin önemi göstermektedir. Eğitim sayesinde, önemli kültürel değerler belli bir plan dahilinde, bilimsel metotlara bağlı kalınarak yeni nesile aktarılır. Bu yönüyle eğitim kültürel değerleri aktarmaya olanak sağlarken, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi görür dememiz yanlış olmayacaktır.

 Kültürün Eğitime Katkısı

Ülkelerin yüzyıllar boyunca oluşup gelenekselleşen yapıları ancak kültürel değerlerin aktarılması ile kalıcı olabilir. Tek başına eğitim bunu vermeye yetmeyeceği gibi bu eksiklik ülkenin yozlaşmasına hatta yok olmasına neden olabilir. Eğitim bir ağaçsa kültür onu besleyen su ve topraktır diyebiliriz. Sonuç olarak, tarihin tozlu sayfalarını çevirip geçmişe gittiğimizde ya da günümüz dünyasına baktığımızda en güçlü ülkelerin kültür ile eğitim arasındaki dengeyi en şekilde sağlayanlar olduklarını görürüz. Bu yönüyle birbirini besleyen, birbirini bütünleyen iki önemli kavramdır kültür ile eğitim. Bunlar ayrı ayrı düşünülemeyecek iki kavram, ayrı düşünülemeyecek iki olgudur desek en doğru şekilde bu ilişkiyi özetlemiş oluruz.