Sektörel İnovasyon Sistemi Nedir?

İnovasyon kavramı aslında dönüşüm ve uyumla eş anlamlı kullanılabilir. Sektörel bazda ise zamana yayılmış bir kavramdır. Bir fikrin anlaşılabilir hale getirilmesi ve püf noktaların hizmet alanına entegre edilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

AR-GE ve İnovasyon

Türkiye’de bazı kalkınma planları mevcuttur. Bu planları oluşturmak için fizibilite ve AR-GE çalışmaları yapılmaktadır. Burada İnovasyon sürecinin kullanılması bir nevi AR-GE çalışmasının bir ürünüdür. Aslında AR-GE ile inovasyon arasında belirli kritik farklar mevcuttur. Bu farkların oluşumunda iktisadi bazı standartların önemli olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bir teknolojik ürünlerde gider alt yapısı değerlendirilir ve gerekli dönüşümün sağlanması için projeler hazırlanır. Bu projelerin sürdürülebilir olması için uyum çalışmaları değerlendirilir ve teknolojik ürün toplumun ihtiyacına uygun hale getirilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta inovasyonun sadece teknolojik alanda kullanılmadığı çeşitli alanlarda var olabileceğidir. Bu yüzden bu terime sektörel inovasyon denmektedir.

Teknolojik İnovasyon Nedir?

Günümüz dünyası teknolojinin hızla dönüştüğü bir ortama evrilmektedir. Bu nedenle planlamaların düzenli yapılması gerekmektedir. Örneğin; bir telefon firması önce telefonu üretir. Ardından gerekli testlere tabi tutar. Bu testler sonucunda kullanım alanlarına ve topluma uygun olup olmadığı değerlendirilir.

Teknolojinin sık kullanılması ve işlevselliği nedeniyle şarjının az gittiğini ayrıca telefonun çabuk          bozulduğunu fark ediyorsunuzdur. On yıl önce internete girebileceğiniz bir telefonunuz yoktu. Fakat bu uyum çalışmaları sonucunda artık internete girebilen bir telefonunuz var. İşte teknolojinin topluma uygun hale getirilmesi teknoloji alanının uzun vadeli bir sektörel inovasyon planının sonucudur.

Genelde bu inovasyon süreçleri evrensel olmaktadır. Fakat şartlara ve bölgenin durumuna göre bölgesel inovasyonlar da yapılabilmektedir. Örneğin; KOP Türkiye’nin Konya bölümü için bölgesel bir kalkınma planıdır. Kullanılacak teknolojinin bölgenin şartlarına göre belirlenmesi ise bölgesel bir inovasyondur.