Türkiyede Petrol Endüstrisi Hangi Bölgelerde Gelişmiştir?

Petrol, yakıtla çalışan motorlar, ısınma, aydınlatma vb gibi alanlarda kullanılan doğal olarak topraktan çıkarılan ve işlenebilen bir fosil yakıt türüdür. Türkiye petrol rezervleri, Arap Yarımadası’na nazaran oldukça az miktara sahiptir. Türkiye’de var olan petrol endüstrisi üretimden ziyade dış ülkelerden ithalat yoluyla alınan ham petrolün işlenmesi esasına dayalı üretime sahip bir endüstridir. Türkiye’deki petrol ithalatı ve petrol rezervine sahip bölgeler düşünüldüğünde Türkiyede Petrol Endüstrisi Hangi Bölgelerde Gelişmiştir? sorusunun yanıtı Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde petrol endüstrisi gelişmiştir.

 1.Marmara ve Ege Bölgelerinde Petrol Endüstrisi

Marmara ve Ege bölgelerinde petrol endüstrisinin gelişme sebebi; limanlara sahip olmaları ve bölgelerde bulunan TÜPRAŞ Aliağa ve İzmit rafinerileri ham petrolü ithalatla kendilerine ait limanlardan alıp işlemekte, deniz veya karayolu ile satmaktadır. Marmara ve Ege bölgelerinin seçilmesinden ucuz taşıma yollarından biri olan deniz yolu ile taşımanın bölgelerin coğrafi koşullara uygun olması, pazarın yakın olması gibi önemli etmenler rol oynamaktadır. Ayrıca bu bölgelerde TÜPRAŞ rafinelerinin yakınlarında, Petrol Ofisi, Shell, OPET, Aytemiz vb işlenmiş yakıtları rafinerilerden kendi depolarına alan ve Türkiye’deki istasyonlarına satan firmalar bulunmaktadır.

  1. İç Anadolu Bölgesinde Petrol Endüstrisi

İç Anadolu Bölgesi’nde petrol çıkmamakla birlikte Kırıkkale TÜPRAŞ Rafinerisi olmasından ötürü Kırıkkale’de dışarıdan aldığı ham petrolü işleyip satmaktadır.

  1. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Petrol Endüstrisi

Güneydoğu Anadolu’da petrol endüstrisi Marmara ve Ege Bölgelerine oranla daha az gelişmiş olmasına karşın diğer bölgelere göre gelişmiştir çünkü Batman’da ham petrol çıkmakta ve TÜPRAŞ Batman Rafinerisi’nde işlenmekte ve satılmaktadır.

Sonuç olarak ithalat, ihracat, ulaşım kolaylığı ve ucuzluğu göz önüne alındığında Ege, Marmara ve İç Anadolu doğrudan üretim göz önüne alındığında Güneydoğu Anadolu bölgelerinde petrol Endüstrisi gelişmiştir.