Velayet Davasında Avukatın Rolü

Evlilik süresi boyunca, reşit sayılana kadar çocukların velayeti anne ve baba üzerinedir. Şiddet, zorla çalıştırma, cinse istismar gibi olağanüstü durumlarda mahkeme kararıyla velayet aileden alınabiliyor.

Evlilik kurumunun sona ermesi ve çiftlerin boşanmaya karar vermeleri velayet davası sorununu ortaya çıkarıyor. Çiftler kendi aralarında anlaşmalı boşanmadıkları zamanlarda çocukların kimde kalacağı problem oluşturuyor.

Boşanma Davalarında Çocuğun/Çocukların Velayeti

Boşanma davalarında olağanüstü durumlar (annenin ölümü, şiddet, annenin yaşının küçük olması, alkol, uyuşturucu, kötü bakım gibi) olmadıkça mahkeme velayeti anneye veriyor. Hâkim; velayetin düzenlenmesinde çocukların yararını korumayı ve geleceklerini güvence altına almayı gözetir. Bu nedenle çiftler aralarında anlaşsalar bile hâkim gerekli incelemeler sonucunda çocuğun da görüşleri alarak velayeti anneye ya da babaya verebilir.

Velayet Davası Nedir?

 Çocuğun velayetini alamayan eşin diğer eşe velayeti kendisine vermesi için açtığı davadır. Çocuğun yaşadığı yerin Aile mahkemesine dilekçeyle başvurarak dava açabiliyor. Bu tip davalar genel olarak; çocuğu göstermeme, çocuğun bakım ve ihtiyaçlarının karşılanamaması, çocuğa şiddet ve kötü uygulamanın yapılması gibi durumlarda açılabilmektedir.  

Velayet Davası Süreci

Velayet davalarında süreç; Aile Mahkemesine başvurulmasıyla başlıyor. Dava dilekçesinin incelenmesi ve tensibin hazırlanması 7 gün sürüyor. Dilekçeyi inceleyen hâkim davanın açılmasına karar verirse davalı tarafa tebliği 30 gündür.

Davalı taraf 14 içinde cevap hakkını kullanıyor. Davacı ve davalının cevap dilekçelerinin ve dosyanın ön incelenme süresi 60 gündür. Hâkim, her iki taraftan eksik bilgileri tamamlamaları için 70 gün süre verir.

Delillerin incelenmesi, çocuğun ve şahitlerin dinlenmesi sonucunda hâkim çocuğun velayetinin değişmesine veya velayetin aynı kişide kalmasına karar verir. Gerekçeli kararın yazılması ve hâkimin kararı onaylama süresi 30 gündür.

Velayet Davasında Avukatın Rolü

Mahkeme sürecindeki bütün davalarda ilgili kanunlar ve hukuk çerçevesinde yürütülmektedir. Buna rağmen bütün vatandaşlar, kanunlara ve işleyişe hâkim olmadıkları için, yeterli savunmayı veya araştırmayı yapamıyorlar.

Bu konuda, kanun ve hukuk bilgisi derin, ince detay bulgularıyla ve farklı yaklaşımlarıyla davaların seyrini değiştirecek velayet davası avukatı ihtiyacı bulunuyor. Sürecin takip edilmesi, istenen belgelerin ve şahitlerin hazırlanması sayesinde davalı/davacının mağdur olmaması sağlanıyor.